Zimní sen ročník 2022 aneb Čoklajda – přes 3 šibenice hledání spravedlnosti

Místo konání – Prosečné Stará škola

Starty dle rozpisu od 10-13.2.2022

Čoklajda:

individuální trénink na dogtrekkingové závody. Samotné provedení tréninku se řídí pravidly individuální trénink na dogtrekkingové závody. Samotné provedení tréninku se řídí pravidly dogtrekkingového soutěžního řádu. Na čoklajdu vzhledem ke své náročnosti na orientaci a povaze terénu bude povolena účast pouze týmu (člověk a pes), který již úspěšně absolvoval minimálně jeden klasický dogtrekking ( přes 80km) za poslední dva kalendářní roky (případně byl testovacím čoklajďákem při zkušební čoklajdě)

Trať:

Odkaz na povinně průchozí body a místo startu jsou zveřejněny týden před čoklajdou. Jedná se o 4 orientační body v terénu. Trasu si určuje a plánuje čoklajďák sám. Start je zároveň i cílem čoklajdy .Musí dodržovat pravidla silničního provozu a pohybu po komunikacích, respektovat zákaz vstupu na soukromé pozemky, včetně dodržování návštěvního řádu chráněných území. Maximální délka tratě nepřesáhne 70 km v základní variantě. Minimální délka základní trasy (průměrná délka- každý si volí svoji trasu sám) je 45km. Pořadí průchozích bodů si volí čoklajďák sám.

Účast na čoklajdě:

Účast na čoklajdě je nutné realizovat pomocí on-line přihlášky na webu SK –ČSV&spol. Přihlásit se je možné pouze do startovacích oken, která jsou volná. Registrace bude spuštěna od ledna 2022 Přihlášený čoklajďák zašle příspěvek ve výši 500,-poslat na konto SK-ČSV&spol. Tím je registrace dokončena. Příspěvek bude po odečtení měřitelných nákladů odeslán na konto NF Krtek.
Startovací okno je od čtvrtka 12°° do neděle 9°°
Ve čtvrtek bude povolen start 6 čoklajďákům
Start – 12°°, 12:30,13°°,13:30,14°°,14:30
Pátek – 12 týmů
Start-6°°, 6:30, 7°°,7:30, 8°°,8:3O, 9°°, 9:30, 10°°, 10:30 (alternativní čas startu 18°°, 18:30)
So 12 týmů
Start jako v pátek
Ne 10 týmů.
Start jako v pátek bez večerního startu!
Maximální počet účastníků  čoklajdy je 36 (38).
Cíl je uzavřen v neděli 20°° (nebude-li uvedeno jinak v pokynech pro konkrétní čoklajdu)

Kontrola na trati

Průchod tratí je kontrolován elektronickou branou uloženou v orientačním bodě (přesné foto uložení bude zveřejněné v den startu na fb a webu SK-ČSV&SPOL. Zařízení aktivuje kartou, kterou čoklajďák získá po registraci do závodu a zaplacení startovného poštou (vydá se na startu v Prosečném) Každý čoklajďák uvidí svůj průchod bodem on-lina na webu, včetně času. Pro lepší zajištění výsledků odešle kontrolní SMS na mobilní číslo, které dostane čoklajďák s čipovací kartou a zpřesňujícími pokyny pro konkrétní čoklajdu.

Všeobecné pokyny

Celé čoklajdy se zúčastní čoklajďák na vlastní nebezpečí. Při parkování vozů na startovacím místě respektujte silniční zákon v paragrafech věnujících se odstavení a parkování vozidel. Propozice čoklajdy odpovídají možnostem sportování ve všech stupních nouzového stavu. V případě dalších mimořádných opatření je nutné akceptovat a dodržovat vše bez výjimky (např. zákaz nočního vycházení) Vyhlášení výsledků čoklajdy okamžitě po ukončení na FB a WEB SK-ČSV&SPOL

Vybavení

Vzhledem k tomu, že čoklajdy se zúčastní každý na vlastní nebezpečí je i vybavení na vlastní bezpečí. Při zimní čoklajdě je možné používat běžky, dětské boby.

Rezervace