Ročník 2023

Místo a den konání:

Neděle 8.října 2023, Skovice (cca 5km od Čáslavi)

Časový program:

8:00 Prezentace (kontrola platného očkování psů, podání upřesňujících informací)
8:55 Uzavírá se první parkovací sektor (nebude umožněn vjezd dalším vozidlům – parkování na spojovací komunikaci)
9:00 Start scooteru – intervalový start (cca po dvou minutách)
Ti, kteří se přihlásí pouze na canicross mají registraci posunutou až na 12:00
13:00 Start canicrossu – intervalový start
15:00 Vyhlášení výsledků
15:30 Položení květin k památníku popravených účastníků operace Percentage

V případě zájmu v mezičase proběhne dětský závod.

Kategorie: (každou kategorii je možné absolvovat pouze s jedním psem, přičemž je možné ale každou kategorii absolvovat s psem jiným)

 • Scooter – bez rozdílu pohlaví
 • Canicross – ženy
 • Canicross – muži
 • Děti do patnácti let (rozdělení do dětských věkových kategorií bude upraveno na místě stejně jako určení disciplín, ve kterých budou závodit a to na základě projeveného zájmu)
 • NOVINKA: Tuláci po hvězdách – je určena pro psy ve věku přes 10 let s alespoň jednou účastí na 1000mil pro jeden cíl případně Bloodywalk, REMEMBER. Startovné je dobrovolné a půjde do Adamova.

Tratě:

Canicross – cca 4 km (různé druhy povrchů – boty na přezutí s sebou)
Scooter – 2x cca 2,2 km

Startovné:

pro dospělé kategorie: 250kč za každou disciplínu (nebo 400kč za obě)– splatné do 5 dnů od podání přihlášky na účet Sportovního klubu: č. 2501157347/2010. Variabilní symbol 666

pro dětskou kategorii: 50kč – splatné do 5 dnů od podání přihlášky na účet Sportovního klubu: č. 2501157347/2010. Variabilní symbol 666

Přihlášky:

Online na webových stránkách. Jakýkoliv jiný způsob přihlašování není akceptovaný. Počet dospělých účastníků je limitován počtem 50ks!

Zapůjčení koloběžky:

Na místě bude možné zapůjčení koloběžky za poplatek 100,-czk

Pravidla:

 • Závod se bude řídit aktuálně platnými epidemiologickými pravidly, která lze najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Startující psi musí být zdraví a mít platné očkování proti vzteklině.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody zaviněné sebou i svým psem.
 • Závodníci jsou povinni se chovat sportovně, nepodvádět a zacházet slušně se psy (i se soupeři). Psy je zakázáno fyzicky trestat.
 • Při canicrossu i scooter závodu je zapřažen pouze jeden pes
 • Psi mohou být opatřeni náhubkem pro větší psychickou pohodu majitelů
 • Psi musí mít postroj vhodný do tahu a musí být připojeni buď k sedáku či pásu psovoda nebo ke koloběžce.
 • V kategorii scooter musí mít závodník vhodnou přilbu.
 • Především v kategorii scooter pomalejší závodník dojetý rychlejším závodníkem je povinný uvolnit cestu a předejít tak možným konfliktům.