Bloody Walk Adventure 2020 – CZ

Kniha živých

Bloody Walk DT 2020
Podrobný návod na přežití

Bloody Walk HD (Hnusně Drsný) IX 2020

II. MISTROVSTVÍ EVROPY ČESKOSLOVENSKÝCH VLČÁKŮ V DOGTREKKINGU

Mezinárodní soutěž družstev Bloody Walk

Termín:

Zrušeno

Místo konání, ubytování:

Autocamp Slunečná, Čistá v Krkonoších, 543 44 Černý Důl

Výše poplatku za kemp bude sdělena dodatečně, platit a objednávat se bude přímo u provozovatele kempu.

 

Kategorie:

Dogtrekking muži do 40 let DTM 1
(max. 140km), časový limit 62 hodin včetně povinného
odpočinku

Dogtrekking muži nad 40 let DTM 2
(max. 140km), časový limit 62 hodin včetně povinného
odpočinku

Dogtrekking ženy do 35 let DTW 1
(max. 140km), časový limit 62 hodin včetně
povinného odpočinku

Dogtrekking ženy nad 35 let DTW 2
(max. 140km), časový limit 62 hodin včetně
povinného odpočinku

Dogmaraton muži (max. 50km), časový
limit 24 hodin

Dogmaraton ženy (max. 50km), časový
limit 24 hodin

Short Hot Dog (max. 25km), bez časového
limitu, ale trať bude již v neděli uzavřena

Kategorie budou otevřeny pouze při účasti 3 závodníků v každé kategorii. 

V kategorii DT je účast možná pouze nad 18 let.Počet startujících je omezen na 150. Z tohoto počtu je 100 přihlášek rezervováno pro kategorie LONG! Pořadatelé mohou rozhodnout o přidělení 3 tzv. “divokých karet“ (přednostně pro soutěž družstev) a navíc pro každý Evropský stát jsou rezervována 3 startovní místa.

Přihlášení:

JednotlivciSingles DružstvaTeams

 

Prezentace:

Dogtrekking (DT)– čtvrtek 28.května 17°°

Dogmaraton (DM)– sobota 30.května, od 07:00 do 09:00 (případně pátek od 17:00-20:00)

Short Hot Dog (SHD)– sobota 30.května, od 07:00 do 10:00 (případně pátek od 17:00-20:00)

 

Termín startu:

DT – start etapy č.1 – pátek 00:00- 02:00

DM – sobota, 07:00 – 9:00

SHD – sobota, 07:00 – 10:00

 

Startovné:

DT – 500,- od 15.dubna 550,-

DM – 300,- od 15.dubna 350,-

SHD – 150,- od 15.dubna 200 (děti do 13 let 50,-)

Soutěž družstev – 100,- (přihlášení do soutěže možno na místě, při prezentaci DT. Nejpozději do 23:00 28.5.)

 

Platba startovného:

Vzhledem k omezené kapacitě startujících, platbu prosím proveďte na číslo účtu  2501157347/2010 nejpozději do 10 dnů od vyplnění přihlášky, jinak bude vaše místo uvolněno dalšímu zájemci. Přihláška je platná až po zaplacení. Jako variabilní číslo uveďte číslo telefonu, které jste zadali při vyplňování přihlášky. Účastníci mimo ČR mohou zaplatit na místě.
OBHÁJCI TITULU ME-ČSV-DT V KATEGORII DT A DM STARTOVNÉ NEPLATÍ!!

 

Trasa a průběh DT závodu:

​Dvouetapový závod na vzdálenost max.140km
Součástí BW-HD je 5 rychlostních zkoušek (RZ) a dvě horské prémie (HP).

Ty tvoří součást soutěže o nejaktivnějšího trekaře a nejlepšího vrchaře.

 

START Bloody Walk DT – pátek 00:00-02:00


1.ETAPA

RZ č.1 (0-3km) „PROLOG“– Start je také zároveň startem první rychlostní prémie
Po startu se obouvají psům botičky (2x) a ten absolvuje povinně prvních 100 metrů v botičkách!!
HP č.1 (3-9km)“Tuláci po hvězdách“ stoupání na čas horským terénem…..

RZ č.2„ U Kohoutů na dvorku“ po absolvování cca 60 km 1.etapy docházíte do občerstvovací stanice. K dispozici 24 denně po dobu trvání závodu. Po občerstvení nebo případném bivaku se startuje do druhé 3km dlouhé RZ.

RZ č.3 „Intermezzo“ (78-80km) – tzn. kontrola zdravotního stavu na trati cca 2km.

Cíl 1.etapy = 80km ( minimální vzdálenost do hodnocení DT)
Z důvodu regenerace sil psů, začíná povinný 3 hodinový odpočinek. Po této době začíná běžet čas i když se tým na start nedostaví.

 

2. ETAPA: (80.-135. Km) Start do druhé etapy je zároveň startem druhé vrchařské prémie!

HP č.2
(0-10 km) –„Extáze“ hledání nové cesty k vrcholu rozkoše

Na 110 km možnost ukončit závod v lepším pořadí než na km 80

RZ č.4 (45km na 4km)„ …a vstanou noví bojovníci“

RZč.5 „ EPILOG“( 140km na 1km) bez batohu poslední metry !!

CÍL BW-HD cca 135 – 140 km 4400 metrů převýšení

Kilometráž je zatím pouze orientační – před schválením tras!
O celkovém pořadí rozhoduje počet ušlých kilometrů a poté čas.

TRASA závodu v kategorii DM vede z 90% trasou druhé etapy DT
SHD má svoji trasu

Hodnocení prémií (týká se pouze startujících v kategorii DT)

Nejaktivnější tým -RZ
Prvních 20 závodníků je klasifikováno. První 20 bodů, druhý 19, třetí 18, atd.

Vítěz soutěže po součtu bodů získává oranžový trikot Nejaktivnějšího týmu BW. Nemá věkovou kategorii, pouze muži-ženy. Při rovnosti bodů vítězí s nejlepším časem z Epilogu.

Nejlepší vrchař -horské prémie
Hodnocení, jako u RZ. Při rovnosti bodů, rozhoduje součet časů obou HP. Vrchařská prémie nemá věkovou kategorii, pouze muži-ženy.

Vítěz soutěže po součtu bodů získává zelený trikot Nejlepšího vrchaře BW.

Co je to Mezinárodní týmová soutěž Bloody Walk ?
Prestiží závod družstev. Družstvo tvoří 3 týmy (pes +psovod = 1 tým) Do závodu se můžete zapojit z jakékoli kategorie. V družstvu musí být minimálně jedna žena.
Každé družstvo soutěží pod svým názvem. Za účast v jednotlivých kategoriích dostává tým body.   Podmínkou k získání bodů je dokončení závodu.

BODOVÁNÍ:
přihlášení a dokončení v DT – 5 bodů pro každý tým
přihlášení a dokončení v DM – 3 body pro každý tým
přihlášení a dokončení SHORT -1 bod pro každý tým
v DT za každé umístnění od 15 místa, jako u pravidel DT. Tj .
1.místo = 15 bodů………15.místo =1bod
V DM za každé umístnění od 10 místa ……….. 1.místo =10bodů………10 místo =1 bod
v SHORT za každé umístnění od 5.místa ………..1.místo=5
bodů……….5.místo 1 bod
Za dokončení závodu za hranicí hodnocení je 1 bod bez rozdílu pořadí.

PŘÍKLADY
družstvo Česká republika IV – 3 x přihlášení v DT = 15 BODŮ
jednou první 15 BODŮ
jednou pátý 11BODŮ
jednou patnáctý 1 BOD
CELKEM …………………42 BODŮ

družstvo Česká republika II 1x
přihlášen v DT =5 BODŮ

1x DM=3 BODY
1x Short =1 bod
DT 14.místo ………….2 body
DM 10.místo ………1 bod
SHD 18místo ………1 bod
CELKEM………………….13BODŮ

 

Povinná výstroj:

PRO DT
Itinerář + registrační karta+ MAPA (zajistí pořadatel), lékárnička (1 obvaz hotový, 1 elastické obinadlo, 5 náplastí s polštářkem, 1 izotermická folie), spacák, 2 botičky pro každého psa, strava pro psa a člověka, 1 litr pitné vody, miska pro psa, čelovka (baterka), nabitý telefon. Povinná výstroj bude kontrolována.

PRO DM
Itinerář+registrační karta+mapa (zajistí pořadatel) 1 litr pitné vody, izotermickou folii, čelovku (baterku),
nabitý telefon

PRO SHD
Itinerář+registrační kartu+mapa(zajistí pořadatel)1 litr pitné vody, nabitý telefon

Doporučujeme: pro DT i DM mapy KČT 22 Krkonoše, KČT 23 Podkrkonoší

 

Kontrolní body: 

Kleště pro orientační běh + kontrola
pořadatelem., případně elektronická kontrola

 

Další podmínky:

Účastníci se pohybují maximálně ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutáni na vodítku nebo canicrossové šňůře. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou diskvalifikací.

Protesty:

Nejpozději do 7:00 31.5.2020

Většina trasy vede Krkonošským národním parkem a je nutné striktně dodržovat pravidla pro návštěvníky tohoto území! 

Veterinární podmínky:

Psi musí být klinicky zdraví. Musí mít platné povinné očkování zapsané v průkazu či pasu a to starší tří dnů. Veterinární přejímka zvířat v den startu
.

Charakteristika závodu:

Jedná se o extrémní vytrvalostní sport, při němž musí člověk se psem absolvovat určenou trať v daném časovém limitu. V kategorii DT a DM je závod vypsán, jako 2. Mistrovství Evropy Československých vlčáků v dogtrekkingu (dogmaratonu)
Závod je otevřen i pro všechna ostatní uznaná i neuznaná psí plemena. Pes je po celou dobu závodu spojen
se psovodem vodítkem či canicrossovou šnůrou. Účastníci jsou odkázáni sami na sebe a účastní se ho na vlastní nebezpečí.

Celý závod je pořádán v souladu se soutěžním řádem dogtrekkingu – plné znění soutěžního řádu bude k dispozici na startu nebo k prostudování na http://dogtrekking.info

 

Kontakt na pořadatele:

sk.csv.spol@gmail.com