Ročník 2020

Místo a den konání:

Neděle 11.října 2020, Skovice (cca 5km od Čáslavi)

Časový program:

8:00 Prezentace (kontrola platného očkování psů, podání upřesňujících informací)
9:00 Start scooteru – intervalový start (cca po dvou minutách)
13:00 Start canicrossu – hromadný start (široká louka, dostatek prostoru pro každého)
15:00 Vyhlášení výsledků

V případě zájmu v mezičase proběhne dětský závod.

Kategorie:

 • Scooter – bez rozdílu pohlaví, povolen pouze jeden pes!
 • Canicross – ženy
 • Canicross – muži
 • Děti do patnácti let (ví čert, v čem budou soutěžit)

Tratě:

Canicross – 3333m (křížem krážem bažantnicí, přes potok a tak podobně – boty na přezutí s sebou)
Scooter – 2x 1500m (široké  cesty s možností bezpečného předjíždění)

Startovné:

150kč za každou disciplínu (tzn. 300kč za obě)– splatné do 10 dní od podání přihlášky na účet Sportovního klubu: č. 2501157347/2010. Variabilní symbol 666

Děti do patnácti let závodí zdarma.

Přihlášky:

Online na webových stránkách. Jakýkoliv jiný způsob přihlašování není akceptovaný. Počet účastníků je limitován počtem 50ks!

Zapůjčení koloběžky:

120kč – možnost zapůjčení koloběžky od firmy Kostka pro ty, kdo tento sebevražedný nástroj nevlastní 🙂

Pravidla:

 • Startující psi musí být zdraví a mít platné očkování proti vzteklině.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody zaviněné sebou i svým psem.
 • Závodníci jsou povinni se chovat sportovně, nepodvádět a zacházet slušně se psy (i se soupeři). Psy je zakázáno fyzicky trestat.
 • Při canicrossu i scooter závodu je zapřežen pouze jeden pes
 • Psi mohou být opatřeni náhubkem pro větší psychickou pohodu majitelů
 • Psi musí mít postroj vhodný do tahu a musí být připojeni buď k sedáku či pásu psovoda nebo ke koloběžce.
 • V kategorii scooter musí mít závodník vhodnou přilbu.
 • Především v kategorii scooter pomalejší závodník dojetý rychlejším závodníkem je povinný uvolnit cestu a předejít tak možným konfliktům.

 

Remember 2020Startovka

 

Přihlášení:

Skončilo