O Klubu

Jedná se o volné sdružení majitelů a chovatelů psů bez specifikace plemene aktivně provozujících dogtrekking, skijoring, canicross, bikejöring a scooter (koloběžka).

 

Podmínky členství

Do klubu může být přihlášen pes nebo fena po splnění následujících podmínek :

1  Věk minimálně 1 rok.

2  Složené zkoušky vytrvalosti minimálně ve stupni „1“ (tj. 40km), za přípustný ekvivalent je považována účast na štafetě 1000 mil pro jeden cíl.

3   Absolvování (a dokončení) minimálně dvou závodů ve výše uvedených disciplínách (dogtrekking, skijoring, canicross, bikejöring a scooter)

4   Majitel člena Klubu se zaváže k dodržování „Etického kodexu“.

 

Členství v SK ČSV & spol.

Členství v Klubu je bezplatné a je udělováno vždy na rok. Výkonnostní podmínky členství, tedy úspěšné dokončení nejméně dvou závodů ve výše zmíněných disciplínách, je tedy nutné každý rok opakovat. Po třetím aktivním roce členství se pak pes/fena stává členem Klubu doživotně.

 

Etický kodex

Pojem „Etický kodex“ představuje soubor pravidel pro majitele psa, které jdou v případě psů s PP nad rámec chovatelského řádu.

•   nepoužití elektrického obojku k výcviku i výchově

•   v případě fen s PP připuštění feny nejdříve ve 22 měsíci života a minimální interval mezi dvěma úspěšnými zabřeznutími 1 rok

•   v případě fen/psů bez PP není přípustné jakékoliv úmyslné krytí. Klub ČSV & spol. nepodporuje množení psů bez PP!

•   dodržování všech pravidel pro jednotlivé soutěže

•   vždy upřednostnit zdravotní stav zvířete před celkovým umístněním

Dodržování etického kodexu je věcí cti, slušnosti a vlastního svědomí a tedy pouze čest, slušnost a svědomí každého majitele člena Klubu je žalobcem i soudcem. Věříme na smysl sportovců pro fair play.

 

Práva a povinnosti člena Sportovního klubu ČSV & spol.

V chovu psa s PP dodržovat chovatelský řád Klubu chovatelů daného plemene a Etický kodex člena SK ČSV & spol., který je v některých bodech přísnější a jde nad rámec chovatelských řádů .
Každý majitel člena klubu (člen klubu je pes/fena, které splňuje podmínky výše popsané) má právo používat logo klubu na svoji prezentaci a propagaci svého svěřence.